กิจกรรมของเรา

ล่าขุมทรัพย์เมืองแพร่

       เวิร์คชอปที่ถูกออกแบบกระบวนการเรียนรู้ด้วยภาพ Visual Facilitation ผ่านปฏิสัมพันธ์หลัก 3 เรื่อง คือ การพูด, การฟัง และ การวาดภาพ ระหว่างผู้เข้าร่วม เป้าหมายเพื่อให้ผู้ประกอบการเชื่อมโยง ทำความรู้จักกัน เช่น บอกชื่อและกิจการ แล้ว ผู้เข้าร่วมเล่าจุดเด่น จุดแตกต่างของกิจการตัวเอง 

       ขุมทรัพย์ ในที่นี้ เปรียบกับ 5 จุดเด่นของ จ.แพร่ ในด้านต่างๆ ได้แก่ อาหาร, ของหวาน, สถานที่ท่องเที่ยว และ สถานที่ช้อปปิ้ง ให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยน วาดภาพประกอบลงในคู่มือที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูลทั้ง 5 อย่าง จากแต่ละคน เพื่อจัดทำข้อมูลส่วนกลางในการแนะนำนักท่องเที่ยวที่มายัง จ.แพร่

Hello Phare

       เวอร์ชวลเวิร์คชอป ถูกออกแบบด้วยแนวคิด Gamification สำหรับกลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ จ.แพร่ (YEC) ผ่านแอพพลิเคชั่น Miro เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ฮัลโหล แพร่ เปรียบเทียบว่า นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่แพร่ เหมือนมนุษย์ต่างดาว ที่ไมรู้จักว่าแพร่ เป็นอย่างไร มีอะไรน่าสนใจบ้าง โดย มนุษย์ต่างดาวนั้นมีหลายแบบ หลายบุคลิก นิสัย และ ความชอบ เหมือนกับนักท่องเที่ยว มีเป้าหมาย ความคาดหวังในการท่องเที่ยวที่แตกต่างกัน 

       Pharetopia คือ การผสมระหว่างคำว่า แพร่ กับ ยูโธเปีย หรือแพร่ในฝัน เป็นอย่างไร ผู้อบรมจะได้ Persona ของมนุษย์ต่างดาว 1 คน เลือกว่าจะออกแบบเมืองแพร่ในฝันผ่านการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมเรื่องใด 

แพร่สะพัด

       เวิร์คชอปสำหรับผู้ประกอบการ กาดกองเก่า เป้าหมายเพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ Rebrand รวมถึงการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการ พัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ด้วยแนวคิดทุนทางวัฒนธรรมร่วมกัน ผ่านกิจกรรมทำความรู้จักกัน รู้จักมักจี่ ทำความรู้จัก ทำความเข้าใจว่าลูกค้าต้องการอะไร ผ่าน Persona และท้ายสุด มีแนวคิดในการพัฒนากาดกองเก่าอย่างไร ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่